Etiketti sana tulee ranskan kielen sanasta ” etiquette ”, joka oli alun perin Ranskan hoviin oikeuttava pääsylippu. Hovietiketissä oli tiukat säännöt siitä, kuinka hovissa liikuttiin, keskusteltiin ja pukeuduttiin.

Poikkeaminen etiketistä oli niin suuri skandaali, että etiketin rikkojan oli paras poistua paikalta. Myöhemmin etiketti-sana alkoi tarkoittaa niitä sääntöjä, joiden mukaan seurapiireissä piti käyttäytyä.

Golfissa etiketti tarkoittaa samaa kuin Ranskan hovissakin, pienin poikkeuksin. Voimme jakaa etiketin käsittämään neljää eri kokonaisuutta.

  1. Turvallisuus
  2. Kentänhoito
  3. Nopea pelaaminen ja viihtyvyys
  4. Pukeutuminen